Magazines
BoaRegistratie©
Projecten
BoaRegistratie (BRS)
Faunafonds
FaunaRegistratie (FRS)
FaunaSchade (SRS)
GeoRegistratie (GRS)
Groennetwerk
KievitRegistratie
PalingRegistratie (PARS)
Wildaanrijding
WildRegistratie (WRS)
NatuurNetwerk BV
Hofsemolenweg 8
8171 PM VAASSEN
Nederland
Tel:
Fax: 0578 - 571 422

Projecten - Faunafonds

Vorige pagina
Projecten
Faunafonds

In het Faunafonds, een zelfstandig bestuursorgaan, zijn diverse partijen vertegenwoordigd. Als eerste en belangrijkste, het ministerie van LNV. En verder vertegenwoordigers van de jacht, landbouw, natuurbescherming en dierenwelzijn. Het Faunafonds geeft advies aan de minister over faunazaken. Gedeputeerde Staten van de provincie krijgen adviserende hulp bij de taken die zij heeft ingevolge de Flora- en faunawet. Voor de boer en de grondeigenaar is het Faunafonds het loket waar zij terecht kunnen wanneer beschermde inheemse diersoorten schade aan hun gronden hebben aangericht. Het Faunafonds geeft in deze gevallen een tegemoetkoming in de geleden schade.

NatuurNetwerk heeft de opdracht gekregen de schademelding en aanvraag tegemoetkoming in de geleden schade en alles wat daarom heen hangt (taxatie, uitbetaling, etc.) via haar systeem te stroomlijnen. Je kunt het zien als een extra functionaliteit naast het faunaregistratiesysteem. Zo zal het ook zijn. Door het eenvoudige internet gestuurde systeem wordt de vroegere administratieve rompslomp gigantisch teruggebracht. Met alle positieve voordelen voor de melder die de schade heeft geleden. Niet alleen de professional maar ook de gewone burger heeft nu een echt bereikbaar loket waar hij zijn schade kan melden en waarop snel en adequaat wordt gereageerd. Denk daarbij aan ook schade en overlast van wilde zwijnen aan sportvelden en particuliere tuinen.

Door de koppeling met het faunaregistratiesysteem kan het Faunafonds sneller en adequater haar adviestaken uitvoeren. De actuele fauna-informatie heeft een stimulerend effect op het voorkomen en de bestrijding van schade door dieren.

De functionaliteit is per 1 maart 2011 operationeel geworden. Zie ook www.faunafondsschade.nl

Gebruikers: Faunafonds, agrariėrs, particulieren

Wij zijn actief door geheel Nederland, met name de omgeving: Apeldoorn, Ede, Zwolle, Arnhem, Amersfoort, Achterhoek, Betuwe, Rivierengebied, Rivierenland, Veluwe, Bommelerwaard, De Duffelt, Gelderse Vallei, De Graafschap, IJsseldal, Land van Maas en Waal, Liemers, Montferland, Neder-Betuwe, Over-Betuwe, Rijk van Nijmegen, Tielerwaard, Vaassen, Beekbergen, Elburg, Epe, Heerde, Hoenderloo, Kootwijk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Otterlo, Nunspeet, Garderen, Loenen, Vierhouten en Voorthuizen.
Cartomatic I&O Netsys Faunafonds Verbindt de overheid NXS Gegevensautoriteit Natuur