Magazines
BoaRegistratie©
Projecten
BoaRegistratie (BRS)
Faunafonds
FaunaRegistratie (FRS)
FaunaSchade (SRS)
GeoRegistratie (GRS)
Groennetwerk
KievitRegistratie
PalingRegistratie (PARS)
Wildaanrijding
WildRegistratie (WRS)
NatuurNetwerk BV
Hofsemolenweg 8
8171 PM VAASSEN
Nederland
Tel:
Fax: 0578 - 571 422

Projecten - BoaRegistratie (BRS)

Vorige pagina
Projecten
BoaRegistratie (BRS)

Onze politie legt alles vast in de computer. Processen Verbaal, etc. De buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's) hebben nu, sinds oktober 2005, net als hun blauwe collega’s een goed werkend informatiesysteem. Een systeem voor de registratie van alle handhavinghandelingen, waarnemingen, waarschuwingen en maatregelen alles gekoppeld aan het GIS (Geografisch InformatieSysteem). Het is een systeem dat grote voordelen en een toegevoegde waarde levert voor medewerker, werkgever, politie en justitie.

Betrouwbaar en controlerend

Inmiddels werken al meer dan 2.000 BOA’s met het systeem. Het is makkelijk om mee te werken en het legt vast wat de BOA’s doen, waar zij elke dag mee bezig zijn. De werkzaamheden, vooral de opsporingstaken, van de BOA zijn voor de buitenstaander, maar ook voor de werkgever vaak nogal onduidelijk. Naar tevredenheid van alle partijen is daar met het BOA-registratiesysteem een einde aan gekomen. NatuurNetwerk heeft daar voor gezorgd.

Serieuze input van handhavers geeft een betrouwbare output. Diegene die dat nodig hebben kunnen daar vanuit gaan. Input van handhavingstaken werkt ook als zelfcontrolesysteem. De BOA legt immers vast wat hij gedaan heeft.

Gebruikers: Justitie, Politie, AID, provincie, gemeente, terreinbeheerders, Sportvisserij Nederland, recreatiegemeenschappen, samenwerkingsprojecten als Biesbos, Voordelta Zuid Holland en Waddenzee.

Wij zijn actief door geheel Nederland, met name de omgeving: Apeldoorn, Ede, Zwolle, Arnhem, Amersfoort, Achterhoek, Betuwe, Rivierengebied, Rivierenland, Veluwe, Bommelerwaard, De Duffelt, Gelderse Vallei, De Graafschap, IJsseldal, Land van Maas en Waal, Liemers, Montferland, Neder-Betuwe, Over-Betuwe, Rijk van Nijmegen, Tielerwaard, Vaassen, Beekbergen, Elburg, Epe, Heerde, Hoenderloo, Kootwijk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Otterlo, Nunspeet, Garderen, Loenen, Vierhouten en Voorthuizen.
Cartomatic I&O Netsys Faunafonds Verbindt de overheid NXS Gegevensautoriteit Natuur