Magazines
BoaRegistratie©
Projecten
BoaRegistratie (BRS)
Faunafonds
FaunaRegistratie (FRS)
FaunaSchade (SRS)
GeoRegistratie (GRS)
Groennetwerk
KievitRegistratie
PalingRegistratie (PARS)
Wildaanrijding
WildRegistratie (WRS)
NatuurNetwerk BV
Hofsemolenweg 8
8171 PM VAASSEN
Nederland
Tel:
Fax: 0578 - 571 422

Het Product

Het Product

NatuurNetwerk heeft geen opdrachtgevers. Bij NatuurNetwerk ben je gebruiker. Je bent gebruiker van het ICT-systeem en haar toepassingsgebieden. Dit waarborgt onafhankelijkheid en biedt maatschappelijke transparantie. Het product, het systeem en de toepassingsgebieden van NatuurNetwerk zijn allemaal internet gestuurd.

De ontheffingverlener wil weten waar, hoe en wat gebeurd.

NatuurNetwerk staat voor dataregistratie en dataverwerking voor gebruikers en beheerders van groene ruimten. Daarmee wordt het management gefaciliteerd en evenzo de werkvloer – en dan is het management net zo goed de werkvloer - met procesbesturing op de korte en lange termijn. Het proces is de actie die hoort bij het nemen van de beheermaatregelen. Elke maatregel wordt input in het systeem van NatuurNetwerk.  

Real-time monitoring geeft een actuele en reële kijk op het fenomeen beheer. Door toepassing van het GIS (Geografisch Informatie Systeem) wordt de informatie geplaatst in ruimte, tijd en plaats. Je weet dus real-time waar wat gebeurd, hoe en waarom. Je krijgt informatie die voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden in het FaunaBesluit. Met het voordeel dat beheer nu inzichtelijk is en meetbaar wordt. En het zegt of de beheermaatregelen het beoogde effect sorteren. 

Wie gebruiken het dataregistratie- en verwerkingssysteem van NatuurNetwerk? En wie zouden het moeten gebruiken en waarvoor?

Wie nu: FBE Veluwe, FBE Rivierenland en FBE Oost Gelderland alle drie gelegen in Gelderland en de WBE’s die daar onder vallen, FBE Noord-Brabant, Vereniging Wildbeheer Veluwe, Provincie Gelderland, GroenNetwerk (groene handhaving), Stichting Zweethonden Nederland ………

Wie straks: Alle Provincies van Nederland, het ministerie van LNV, Faunafonds, alle andere FBE’s van Nederland, uiteraard dus ook alle andere WBE’s, BOA’s, de Landschappen, DWHC (Dutch Wildlife Health Centre), jachthouders, Gemeenten, GTO’s (Grote Terreinbeherende Organisaties), LTO. Wegbeheerders, ………… 

Waarvoor: ter voorkoming en onderzoek naar dierziekten, faunaregistratie, monitoring, tellingen, faunaschade, inzicht en preventie verkeersongelukken met wild, groene handhaving, jachtveldregistratie, ontheffingen, machtigingen, ganzenschade, schade melding en schade uitkering, infrastructurele maatregelen, townplanning, projectontwikkeling. Natuurontwikkeling, bosbouw en tuinbouw, werkplanning, duurzaam onderhoud, omgang met beschermde planten en dieren, afschot melding, valwildregistratie,

Toegevoegde waarde

Dataregistratie en verwerking van faunagegevens volgens NatuurNetwerk, de input, geeft een beeld van onze natuur. Het laat objectief in cijfers, in coördinaten, op tijd, in omgeving zien hoe fauna leeft, beweegt en zich voortplant en welke invloed dat heeft op onze samenleving met die fauna. Input van de uitvoerder, ook wel de jager genoemd, over noodzakelijk afschot op grote hoefdieren bijvoorbeeld, geeft belangrijke informatie aan de Provincie en de FBE. Zij kunnen als gebruiker van NatuurNetwerk real-time zien of datgene wat aan maatregelen in het faunabeheerplan staat geschreven ook worden uitgevoerd. Hoe het er mee staat en of de maatregelen bijdragen aan het halen van de doelstellingen. Zo krijgt zij de bewijsvoering voor juist handelen en daarmee het bewijs dat de ontheffingen terecht gegeven zijn.  

Vroeger – en vroeger is nog niet zo lang geleden – was het werk van de mannen in het veld niet bekend. Buiten de mannen zelf wist eigenlijk geen mens wat er gedaan werd aan het beheer van wilde dieren en waarom. Het was een diffuus proces. Het systeem van NatuurNetwerk verandert dat. Het geeft de gewenste transparantie. Voor alle gebruikers, voor iedereen die met het systeem werkt, betekent dit een maatschappelijk verantwoord werken. Zo wil men het graag. Zo wil je het doen. 

Gegevens Autoriteit Natuur GAN geeft garantie voor betrouwbare gegevens

Niets is vervelender dan werken met gegevens die door anderen, meestal ten onrechte, als onbetrouwbaar worden gezien. Je komt dan geen stap verder. Doordat alle input opgezet is volgens de protocollen van de GAN mag een gebruiker de output als absoluut betrouwbaar zien. Dat geeft zekerheid en de goede objectivering bij geschillen. NatuurNetwerk heeft een samenwerkingsovereenkomst met de GAN. Zij koppelen hun systemen; delen data, kennis en kunde.

Iedere gebruiker heeft zijn eigen rol

Zoals gezegd, je bent gebruiker van het systeem. Je rol bepaalt over welke informatiestromen je kunt beschikken. Een gebruiker, een jachthouder bijvoorbeeld, heeft een ander niveau dan de FBE, hij hoeft niet over dezelfde informatie te beschikken als die FBE. Je kunt dus gegevens beschikbaar maken op een ‘need to know’ basis. Hoe en wat spreek je af met alle betrokken partijen van een sector, bijvoorbeeld de FBE. NatuurNetwerk zorgt dat het zo gaat!

Nooit meer last van een administratief infarct

Werken met NatuurNetwerk geeft een enorme vermindering van de administratieve last. Het systeem is toegankelijk en uiterst gebruiksvriendelijk, Echt iedereen kan er mee werken, sterker nog iedereen wil er mee werken.

Je wilt niet zoeken naar gegevens, je wilt ze hebben wanneer je ze nodig hebt

NatuurNetwerk is bedoeld voor heel Nederland, voor alle fauna, voor iedereen die iets wil en moet met het beheer van fauna. Eén systeem is belangrijk voor een landelijk beeld van onze fauna en dus van onze natuur. Meerdere systemen werken verwarrend, frustreren de efficiency, vermindert de transparantie en beperkt in hoge mate de uitwisselbaarheid van gegevens. Dieren kennen geen grenzen, alleen daarom al willen we één systeem: NatuurNetwerk.

Wij zijn actief door geheel Nederland, met name de omgeving: Apeldoorn, Ede, Zwolle, Arnhem, Amersfoort, Achterhoek, Betuwe, Rivierengebied, Rivierenland, Veluwe, Bommelerwaard, De Duffelt, Gelderse Vallei, De Graafschap, IJsseldal, Land van Maas en Waal, Liemers, Montferland, Neder-Betuwe, Over-Betuwe, Rijk van Nijmegen, Tielerwaard, Vaassen, Beekbergen, Elburg, Epe, Heerde, Hoenderloo, Kootwijk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Otterlo, Nunspeet, Garderen, Loenen, Vierhouten en Voorthuizen.
Cartomatic I&O Netsys Faunafonds Verbindt de overheid NXS Gegevensautoriteit Natuur